Słownik

Adexchange

Technologia, która tworzy wirtualny “rynek” i umożliwia platformom SSP i DSP realizację zakupu w modelu aukcyjnym. Ad exchange może być “open”, czyli dostępny dla wszystkich kupujących lub “private” – z ograniczonym dostępem.

Audience buying

Możliwość wyświetlania reklamy (targetowania) tylko użytkownikom spełniającym określone kryteria (np. demograficzne). Taki model targetowania reklamy jest bardzo restrykcyjny – emisja jest możliwa tylko do osób, o których reklamodawca ma wiedzę, że należy do segmentu. Jeżeli dany użytkownik nie należy albo reklamodawca nie ma wiedzy o tym użytkowniku (może spełniać kryteria lub nie) – reklama nie jest emitowana.

Aukcja drugiej ceny

Aukcja, w której zwycięzca (czyli oferujący najwyższą stawkę) płaci realnie stawkę zaproponowaną przez drugiego w kolejce uczestnika. W praktyce – stawkę powiększoną o minimalną różnicę w danej walucie (1 cent więcej). Aukcja drugiej ceny (tzw. aukcja Vickrey’a) zwiększa motywację uczestników do deklarowania faktycznej wartości, jaką chcą zapłacić (nie zaniżania) i przez to urealnia wartość kupowanych odsłon.

Brand safety

Proces, który ma zapobiegać wyświetlaniu reklamy w potencjalnie szkodliwym dla marki otoczeniu. Realizowany poprzez analizę miejsca emisji reklamy – treści, słów kluczowych, domeny itd.

Cross-device

Łączenie identyfikatorów jednego użytkownika na różnych platformach (desktop, tablet, smartfon). Dzięki temu można kierować reklamę do wybranych użytkowników bez względu na to, jakiego urządzenia w danej chwili korzystają. Umożliwia również analizę wpływu różnych kanałów komunikacji (atrybucja).

Deal ID

Unikalny identyfikator przypisany do Private Market Place (Private Deal, Preffered Deal), który umożliwia identyfikację sprzedającego i kupującego i realizację ustalonych warunków (np. zakup po określonej cenie).

Delayed ad call

Emisja reklamy poniżej pierwszego ekranu serwisu (BTF – below the fold) oznacza, że nie każdy użytkownik ma szansę ją zobaczyć, co przekłada się na niską jakość takiej odsłony (viewability, efektywność). Delayed ad call oznacza, że taka reklama jest wywoływana dopiero jeżeli użytkownik przewinie stronę do odpowiedniego miejsca. Takie podejście zmniejsza ilość dostępnej powierzchni reklamowej, ale zwiększa jej wartość dla reklamodawcy (lepsze viewability).

DMP

Data Management Platform to platforma, której zadaniem jest łączenie danych o użytkownikach, segmentacja oraz udostępnienie do analizy oraz wykorzystania. Różne dane (first, second, third party data) mogą być łączone, dzięki czemu powstają precyzyjne segmenty użytkowników. Segmenty mogą być następnie rozbudowane dzięki modelowaniu look-alike i udostępnione do platformy DSP.

DSP

​Demand Side Platform to technologia, która reklamodawcy lub agencji umożliwia kupowanie reklamy w modelu programmatic. Zadaniem platformy jest analizowanie odsłona po odsłonie i kupowanie wybranych emisji. Dzięki platformie DSP reklamę można odpowiednio targetować, optymalizować i raportować.

eCPM

Efektywny CPM, czyli przychód ze sprzedaży przez wydawcę tysiąca odsłon. Efektywny oznacza uzyskany w wyniku akcji, w odróżnieniu od CPM określonego w cenniku do sprzedaży bezpośredniej.

First look

Możliwość oferowana przez wydawców za pośrednictwem platform SSP polegająca na tym, że wybrany reklamodawca ma pierwszeństwo zakupu określonych odsłon reklamowych, zanim zostaną udostępnione innym.

First party data

Dane własne, w zależności od sytuacji – dane klienta lub wydawcy. Dane tego typu pochodzą z aktywności użytkowników na stronie (odwiedzone sekcje, wykonane akcje) lub danych zebranych w CRM (np. w przypadku sklepu – wcześniejsze zakupy danego użytkownika). Dane first party są unikalne i specyficzne dla ich właściciela, dlatego zwykle mają największą wartość. Są również podstawą realizowania działań retargetingowych.

Floor price

Metoda oferowania do sprzedaży przez wydawcę odsłon, w której przed wywołaniem adservera następuje odpytanie różnych adexchanges o deklarację zakupu – czyli czy i za ile odsłona może być sprzedana w modelu programmatic. Dzięki temu adserver jest w stanie zmaksymalizować przychód z każdej odsłony bo ma informację, za jaką realną stawkę może ją sprzedaż w modelu programmatic. Znając wszystkie potencjalne stawki (programmatic, flat-fee, direct) wybiera maksymalną. Header bidding daje lepsze efekty niż tzw. podejście optymalizacyjne waterfall.

Hyperlocal targeting

Metoda targetowania polegająca na wykorzystaniu dokładnej lokalizacji użytkownika, np. poprzez dostęp do GPS w smartfonie. Dzięki temu możliwe jest zawężenie komunikacji do określonego miejsca – stadion, centrum biznesowe, centrum handlowego.

Look alike

Model analityczny, który bazuje na danych first party (zwykle dane o odwiedzeniu strony i / lub dokonaniu zakupu). Wynikiem działania modelu jest baza użytkowników podobnych do analizowanej grupy. Podobieństwo może być oparte na zbieżności różnych cech, np. profilu odwiedzanych stron. Celem modelowania jest uzyskanie grupy większej niż dane first party data, ale możliwie z nią spójnej.

Non-human traffic

Odsłony lub kliknięcia w reklamę realizowane przez boty a nie człowieka. Boty to narzędzia, które realizują różne zadania w sieci (np. skanują strony na potrzeby wyszukiwarek), ale mogą też być stworzone w celu sztucznego generowania odsłon i kliknięć, nieuczciwie zwiększając przychody z tego tytułu.

Preffered Deal

Nieaukcyjny (stała stawka) model sprzedaży w programmatic, bez gwarancji dostępności powierzchni.

Programmatic

Automatyzacja zakupu reklamy, przede wszystkim z internecie. Tradycyjne podejście polegające na zakupie określonej ilości emisji reklam na podstawie zamówienia zostaje zastąpione technologiami, które dokonują zakupu odsłona po odsłonie, w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu mechanizmowi kupujący (reklamodawca) może z nieporównywalną elastycznością decydować, które odsłony kupić a sprzedający (wydawca) optymalizować wykorzystanie powierzchni. Zastosowanie technologii pozwala również znacznie ograniczyć czas i zasoby niezbędne do realizacji emisji reklamy.

Programmatic guaranteed/direct

Nieaukcyjny (stała stawka) model sprzedaży w programmatic z gwarancją dostępności powierzchni. Umożliwia zakup reklamy w modelu najbardziej zbliżonym do tradycyjnego (z góry określona ilość emisji reklam po ustalonej stawce), ale realizowany poprzez zautomatyzowany system (bez konieczności rezerwacji powierzchni i wysyłania zamówień).

Retargeting

Sposób targetowania reklamy, w którym docieramy ponownie do osób, które były już na naszej stronie www i / lub wykonały określoną akcję, np. dodały produkty do koszyka ale nie sfinalizowały transakcji. Platforma, która realizuje retargeting (np. DSP lub dedykowane narzędzie do retargetingu) oznacza użytkowników przy pomocy pliku cookie i jest w stanie rozpoznać go kupując reklamę w modelu programmatic. Zaawansowane narzędzia do retargetingu umożliwiają personalizację kreacji, czyli wyświetlenie użytkownikowi na reklamie konkretnej treści, na przykład oglądanego ostatnio produktu.

RTB

Real Time Bidding to model sprzedaży w programmatic, dzięki któremu wartość każdej poszczególnej odsłony udostępnianej przez wydawcę jest wyceniana w modelu aukcyjnym (aukcja drugiej ceny). Potencjalni reklamodawcy określają ile maksymalnie są w stanie zapłacić za emisję reklamy i na tej podstwie wyceniana jest emisja. Wydawca ma możliwość określenia ceny minimalnej, poniżej której sprzeda odsłony w ogóle (floor price).

Second party data

Dane first party innej firmy udostępnione do wykorzystania na mocy porozumienia. Na przykład – reklamodawca sprzedający ubezpieczenia komunikacyjne współpracuje z serwisem motoryzacyjnym, który udostępnia dane o osobach planujących zakup samochodu. Z punktu widzenia reklamodawcy (ubezpieczyciela) dane pochodzące od serwisu motoryzacyjnego będą danymi second party.

SSP

​Supply Side Platform to technologia, która wydawcy umożliwia udostępnienie odsłon do sprzedaży w modelu programmatic. SSP poprzez połączenie z platformami DSP daje wydawcy dostęp do wielu potencjalnych kupujących. Platforma umożliwia sprzedającym określenie minimalnej ceny sprzedaży za daną powierzchnię (floor price) oraz obsługę Private Deals.

Third party data

Dane gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez specjalistyczne firmy. Pochodzą z wielu źródeł, m.in. odwiedzanie określonych stron www, odpowiedzi w ankietach, dane podane podczas rejestracji, itd. Zwykle są dostępne w formie predefiniowanych segmentów – demografii, zainteresowań, intencji zakupowych.

Trading desk

Dział agencji mediowej albo niezależna agencja oferująca usługi zakupu i optymalizacji kampanii w modelu programmatic. Dzięki temu, że reprezentuje wielu klientów może uzyskać lepsze warunki korzystania z narzędzi (niższa opłata technologiczna) oraz dostęp do dobrej powierzchni reklamowej. Korzystanie z trading desk pozwala reklamodawcom oszczędzić koszty utrzymania działu i daje dostęp do wiedzy eksperckiej.

TV Sync

Sutomatyczna synchronizacja kampanii w modelu programmatic z materiałem emitowanym w TV, najczęściej reklamą klienta lub konkurencji. Specjalna technologia jest odpowiedzialna za rozpoznanie zdefiniowanego wcześniej materiału i włączenie (lub zmianę parametrów) kampanii reklamowej.

Viewability

Parametr, który określa czy użytkownik faktycznie miał możliwość zobaczenia emisji reklamy. Możliwość zobaczenia oznacza, że określona część powierzchni reklamy znajdowała się w oknie przeglądarki a dana zakładka przeglądarki była aktywna. IAB definiuje w przypadku reklamy display powierzchnię i czas jako: “50% powierzchni reklamy widoczne przez minimum 1 sekundę”. Viewability jest określane w procentach i wskazuje jaka część wyemitowanych reklam spełniała kryterium widoczności. Im niżej na stronie znajduje się reklama tym potencjalnie będzie miała niższy parametr viewability, chyba że wydawca stosuje mechanizm delayed ad call.

Waterfall

Sposób optymalizacja sprzedaży powierzchni reklamowej przez wydawcę. Polega na udostępnianiu odsłon kampaniom (lub innym źródłom popytu, takim jak ad exchange) w określonym priorytecie, zwykle na bazie możliwego do uzyskania eCPM. W ten sposób odsłony “spadają” do coraz mniej wartościowych kampanii. Im niżej w “waterfall” dana kampania lub adexchange tym mniejsze ma szanse na zakupu wartościowej powierzchni oraz dostęp do pożądanych użytkowników.

Yield Optimization

Działania podejmowane przez wydawców, których celem jest określenie, któremu reklamodawcy i za jaką stawkę sprzedać odsłonę, żeby uzyskać maksymalny przychód (czyli wypełnienie powierzchni oraz stawki eCPM).

Loading...
Loading...