Słownik RTB

Viewability

Viewability

Parametr, który określa czy użytkownik faktycznie miał możliwość zobaczenia emisji reklamy. Możliwość zobaczenia oznacza, że określona część powierzchni reklamy znajdowała się w oknie przeglądarki a dana zakładka przeglądarki była aktywna. IAB definiuje w przypadku reklamy display powierzchnię i czas jako: “50% powierzchni reklamy widoczne przez minimum 1 sekundę”. Viewability jest określane w procentach i wskazuje jaka część wyemitowanych reklam spełniała kryterium widoczności. Im niżej na stronie znajduje się reklama tym potencjalnie będzie miała niższy parametr viewability, chyba że wydawca stosuje mechanizm delayed ad call.

Loading...
Loading...