Słownik RTB

Aukcja drugiej ceny

Aukcja drugiej ceny

Aukcja, w której zwycięzca (czyli oferujący najwyższą stawkę) płaci realnie stawkę zaproponowaną przez drugiego w kolejce uczestnika. W praktyce – stawkę powiększoną o minimalną różnicę w danej walucie (1 cent więcej). Aukcja drugiej ceny (tzw. aukcja Vickrey’a) zwiększa motywację uczestników do deklarowania faktycznej wartości, jaką chcą zapłacić (nie zaniżania) i przez to urealnia wartość kupowanych odsłon.

Loading...
Loading...