Słownik RTB

Look alike

Look alike

Model analityczny, który bazuje na danych first party (zwykle dane o odwiedzeniu strony i / lub dokonaniu zakupu). Wynikiem działania modelu jest baza użytkowników podobnych do analizowanej grupy. Podobieństwo może być oparte na zbieżności różnych cech, np. profilu odwiedzanych stron. Celem modelowania jest uzyskanie grupy większej niż dane first party data, ale możliwie z nią spójnej.

Loading...
Loading...