Słownik RTB

Third party data

Third party data

Dane gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez specjalistyczne firmy. Pochodzą z wielu źródeł, m.in. odwiedzanie określonych stron www, odpowiedzi w ankietach, dane podane podczas rejestracji, itd. Zwykle są dostępne w formie predefiniowanych segmentów – demografii, zainteresowań, intencji zakupowych.

Loading...
Loading...