Słownik RTB

DMP

DMP

Data Management Platform to platforma, której zadaniem jest łączenie danych o użytkownikach, segmentacja oraz udostępnienie do analizy oraz wykorzystania. Różne dane (first, second, third party data) mogą być łączone, dzięki czemu powstają precyzyjne segmenty użytkowników. Segmenty mogą być następnie rozbudowane dzięki modelowaniu look-alike i udostępnione do platformy DSP.

Loading...
Loading...