Słownik RTB

Second party data

Second party data

Dane first party innej firmy udostępnione do wykorzystania na mocy porozumienia. Na przykład – reklamodawca sprzedający ubezpieczenia komunikacyjne współpracuje z serwisem motoryzacyjnym, który udostępnia dane o osobach planujących zakup samochodu. Z punktu widzenia reklamodawcy (ubezpieczyciela) dane pochodzące od serwisu motoryzacyjnego będą danymi second party.

Loading...
Loading...