Słownik RTB

Audience buying

Audience buying

Możliwość wyświetlania reklamy (targetowania) tylko użytkownikom spełniającym określone kryteria (np. demograficzne). Taki model targetowania reklamy jest bardzo restrykcyjny – emisja jest możliwa tylko do osób, o których reklamodawca ma wiedzę, że należy do segmentu. Jeżeli dany użytkownik nie należy albo reklamodawca nie ma wiedzy o tym użytkowniku (może spełniać kryteria lub nie) – reklama nie jest emitowana.

Loading...
Loading...