Group M – standardy viewability dla video

Jednym z elementów budzących dużo emocji w reklamie internetowej jest widoczność reklam, czyli viewability. Strony z dużą ilością treści, infinity scroll i wiele formatów reklamowych “upychanych” poniżej pierwszego ekranu strony powodują, że wiele emisji nie ma szansy być zobaczona przez użytkownika. Wydawcy chcą sprzedać jak najwięcej reklam, ale reklamodawcy nie chcą płacić za niewidoczne reklamy. Na potrzeby uregulowania tego stanu rzeczy IAB określiło standard tego, czym jest “widoczna reklama” – w przypadku reklamy display oznacza to, że co najmniej połowa powierzchni reklamy została wyświetlona w aktywnym oknie przeglądarki użytkownika przez co najmniej sekundę. Dla reklamy video – również połowa powierzchni reklamy, ale odtwarzana przez 2 sekundy bez przerwy (niekoniecznie 2 pierwsze).

Niektóre agencje nieco inaczej, zwykle bardziej restrykcyjnie, definiują viewability reklam. Group M uznaje reklamę video za widoczną jeżeli cały odtwarzacz (player) był widoczny w aktywnym oknie, użytkownik kliknął “play” i oglądał minimum połowę reklamy z włączonym dźwiękim.

Viewability a social media

Błyskawiczny skok ilości reklam video emitowanych w social media wymusza weryfikację standardów ze względu na nieco inny sposób konsumpcji treści w tym kanale.

Idąc tym tropem Group M zadeklarowało, że na potrzeby klientów będzie stosowało inne parametry determinujące viewability:

  • aktywne rozpoczęcie emisji nie jest konieczne, auto play jest akceptowany
  • podobnie dźwięk – reklama może być wyciszona podczas emisji
  • cały player nadal musi być w aktywnym oknie przeglądarki
  • a odtworzona powinna zostać minimum połowa reklamy (natomiast ten parametr będzie analizowany i może być zmieniony).

Podany przykład Group M pokazuje, że standardy viewability będą się zmieniały tak jak zmienia się dynamika internetu, ale też udowadnia jak dużą siłę ma Facebook, który promuje swoje, nieporównywalnie mniej restrykcyjne, standardy oglądalności video (i co raz potyka się o własne badania)

Więcej o rekomendacjach IAB dotyczących viewability i sposobu pomiaru: IAB Viewability

Loading...
Loading...