Wartość rynku RTB w USA i w Polsce

Wartość rynku RTB w USA w 2013 wyniesie 3 340 mln $. To oznacza, jak podaje eMarketer wzrost o ponad 70% w porównaniu z ubiegłym rokiem i udział w rynku display na poziomie 19%. Tak duży wzrost jest efektem zwiększenia się świadomości tej technologii wśród klientów, ale też rozwój narzędzi umożliwiających sprzedaż powierzchni premium. Od […]

Continue Reading