Wszystkie Artykuły

Co to jest RTB?

RTB (Real Time Bidding) oznacza zakup powierzchni reklamowej realizowany w czasie zbliżonym do rzeczywistego, poprzez mechanizm aukcji – każda pojedyncza odsłona jest sprzedawana temu, kto da najwięcej. Transakcja jest realizowana poprzez systemy informatyczne. Ale w szerszym kontekście mianem RTB określane są ogólnie mechanizmy automatyzacji zakupu powierzchni reklamowej, czyli programmatic buying.

Zakup automatyczny może (i bardzo często jest) realizowany poprzez protokół RTB. Tych dwóch określeń używa się zamiennie, ale warto wiedzieć jaka jest różnica. Na potrzeby bloga również będziemy używali tych określeń zamiennie (poza szczególnymi wyjątkami, kiedy takie rozróżnienie jest istotne).

Ekosystem RTB stanowią:

  • SSP – plaforma technologiczna, której zadaniem jest optymalizowanie wykorzystania powierzchni wydawcy i umożliwienienie jej zakupu poprzez systemy automatyczne po stronie kupujących (na przykład: Rubicon Project, PubMatic, Appnexus)
  • AdExchange – platofrma technologiczna, której zadaniem jest udostępnienie powierzchni reklamowej do zakupu przez systemy automatyczne; generalnie pełni funkcję podobną do SSP, ale ma ograniczone możliwości dotyczące optymalizacji, zarządzania powierzchni i udostępniania jej kupującym; można o AdExchange myśleć jak o nowoczesnej formie sieci reklamowej (na przykład: Google AdEx)
  • DSP – platforma technologiczna, której zadaniem jest optymalizowanie zakupu reklamy, korzystając z różnych źródeł powierzchni, takich jak SSP czy AdExchange (na przykład: Turn, MediaMath)
  • DMP – systemy zarządzające danymi o użytkownikach, pozwalają na zbieranie danych, agregowanie różnych źródeł a następnie przetwarzanie i udostępnienie w procesie programmatic buying (na przykład: Krux, Bluekai, Lotame)
  • trading desk – firma (lub dział, na przykład domu mediowego) zajmująca się zakupem i optymalizacją kampanii RTB, korzystająca z platformy DSP (na przykład: Amnet, Mexad)

Firmy działające na rynku rzadko kiedy ograniczają się tylko do jednego obszaru (np. są “czystym SSP”). Jedna platforma technologiczna może obsługiwać powierzchnię reklamową wydawcy jako SSP, umożliwiać zakup reklamy (jako DSP) oraz posiadać moduł zarządzania danymi. Z drugiej strony powstaje wiele specjalistycznych podmiotów (np. trading desk specjalizujący się w retargetingu). Powyższy podział jest więc do pewnego stopnia umowny.

Kolejne wpisy bliżej przedstawią poszczególne elementy ekosystemu RTB.